Yatay Sondaj - Kazısız Teknoloji

Yatay Sondaj Teknolojisi


Yönlendirilebilir Yatay Sondaj YYS Sistemi, açık kazı yapmadan boru ve kabloların toprak altına döşenmesidir. Her aşamada üstten takip edilebilme özelliği açsından yeraltında bulunan mevcut yapılara ve Şebekelere zarar vermeden istenilen noktadan girip yine istenilen noktadan çakabilmesidir. Dünyadaki en gelişmiş kazısız geçiş sistemi olan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi ülke ekonomilerine kazanç sağlarken; doğalgaz, elektrik, su, Telekom vb projelerde açık kazı yapmadan ve trafiği engellemeden uygulanabilmesiyle çevre kirliliğini önlemeye destek vererek insanların günlük hayatlarında da kolaylık sağlamaktadır.

Kazısız yatay sondaj teknolijinin yeniliklerinden birisi olan yönlendirilebilir yatay sondaj ( HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING) yöntemi, karayolu, demiryolu, nehir, göl vb. engellerin altından su,elektrik ve doğal gaz borularının döşemesi gibi işlerde en uygun çözümlerden birisidir. Yönlendirilebilir Yatay Sondaj (HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING) yönteminde, önce bir pilot delgi yapılır. Matkap delgiyi istenilen yöne doğru yönlendirilebilmekte ayrıca yer belirleyici sayesinde istenilen yönü ve koordinatı bulabilmektedir. Tij, makineden aldığı itme kuvvetini matkaba iletmekte (ayrıca, hidrolik pompalarla formasyona basıncı ayarlanmış kaydırıcı akışkan enjekte edilerek formasyonun sürtünme direnci yenilmekte) ve böylece sondaj yapılmaktadır.Yatay Sondaj Çalışma Prensibimiz

1. Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemini diğer yatay sistemlerden ayıran en büyük özellik toprak altına döşenen boruya yön verilebilmesidir. Geçiş yapılacak güzergahın bir tarafına YYS makinesi kurulur, diğer tarafa ise çekilecek Çelik veya HDP borular serilir. Yüzeye kurulan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Makinesinden boru tarafına doğru belirlenen güzergahta sonda yardımı ile, kılavuz bir delik açılır.
2. Yönlendirilebilir delgi havuzu içerisine takılan bu verici sayesinde derinlik, istikamet, yön, açı, gibi birçok veri alınabilir. Kılavuz deliğin açılması aşamasında yumuşak veya sert zeminler için tasarlanmış delici uçlar kullanılır. Makineden gönderilen tijlerin esnekliği sayesinde istenilen derinliğe inilerek belirlenen istikamette yönlendirme işlemi tamamlanır.
3. Kılavuz deliği açıldıktan sonra zemin altına döşenecek borunun çapına uygun hale getirilmesi için genişletme kafaları ile büyütme işlemine başlanır. Kazılan toprağın geri atılması ve açılan deliğin çökmemesi için çevre dostu kimyasallar kullanılarak deliğin stabilize edilmesi sağlanır. Gerekli olan büyütme işlemi tamamlandıktan sonra çekilecek boru, genişletme kafasının arkasına bağlanır ve makineye doğru çekilir.
4. Diğer yatay delgi metodlarında boru itme sistemi kullanılırken, YYS Sisteminde ise boru çekme sistemi kullanılır. Zemin altına döşenen borunun boru çekme işlemi sırasında dönmemesi için boru ile genişletme kafası arasına özel bir aparat takılır. Borunun rahat çekilmesi ve kalan boşluğu kapatmak için açılan deliğe çevre dostu kimyasallar enjekte edilir.

Yatay Sondaj Avantajları


1- Projelerin düşük maliyetle ve hızla gerçekleşmesini sağlar.
2- Üst yapıdaki mevcut birimler ( Ağaç, Bina, Kaldırım, Asfalt vb.) hiçbir Şekilde zarar görmez.
3- Birden fazla borunun aynı anda çekilmesiyle altyapıda düzenli bir birliktelik oluşur.
4-Daha önceden döşenmiş olan Telekom, TEDAŞ, BOTAŞ, Su ve Kanalizasyon kuruluşları tarafından borular ve kablolar Yatay Sondaj’ ‘ın yönlendirilebilme özelliği sayesinde kesinlikle zarar görmez.
5- Çalışma sırasında gündelik hayat etkilenmez. Yayalar ve araçlar çalışma alanı üzerinden hareketlerine devam edebilir.
6- Kaldırımlar, asfaltlar bozulmaz, park ve bahçeler zarar görmez..

+